Airics -  your true sales partner 

If you belive what we belivie, we will change your business.

Välkommen till Airics - Specialister inom teknisk försäljning 

Vårt Airics-team erbjuder marknadsledande affärsutbilding för Account Managers, Key & Global Account Managers (KAM, GAM), Affärs- och Företagsledning samt för supportfunktioner som t.ex säljsupport och administration.

Med mer än 30 års erfarenheter från försäljning & företagsledning med fokus på spjutspetsteknologi och ytterst komplexa affärer, är vi ledande i Europa på hjälpa företag och organisationer att nå högt uppsatta affärsmål

Vi på Airics är ett team av specialister med mångårig erfarenhet inom ett brett spektrum av teknologiområden. Vi alla brinner för ett effektivt affärsmannaskap och trivs allra bäst i ett tuft konkurensklimat, där våra kunskaper och erfarenheter kommer till bäst nytta.

Genom åren har vi jobbat med systemförsäljning, relationsskapande försäljning, "Solution Selling" och många andra liknande metoder. I år,  2012, står vi alla inom företagsvärlden inför nya utmaningar med social media som t.ex. Facebook, Twitter och LinkedIn och en allt mer effektiv kunskapsspridning på en global marknad där snabbhet, effektivitet och innovationsförmåga är avgörande för framgång.

Vi på Arics har verktyg och kunskaper för att hjälp just ditt företag att nå uppsatta mål. Kanske är ni ett etablerat teknikbolag som behöver transformeras och förstärkas inom affärsbiten, kanske är ni ett start-up inom medicin, elektronik eller mjukvara som snabbt och effektivt måste bygga en affärsmodell som leder till framgång.

Kontakta oss